Välkommen till

Nordisk Bioplastförenings

öppna årsmöte med sex talare
 

Så ser IKEA på hållbarhet och bioplasternas möjligheter

Den 14 mars håller Nordisk Bioplastförening sitt årsmöte i Göteborg.

Det är ett öppet möte som förutom själva årsmötet även bjuder på sex intressanta presentationer.


TALARE:

Allan Dickner
IKEA
Maria Gustafsson
SIS
Erwin Vink
NatureWorks
     
Esbjörn Olofsson
Opea Solutions
Glenn Svedberg
Nolato Medical
Johan Hoff
Stora Enso

 


 

Plastmolekylen vet aldrig var den kommer ifrån,
och den molekylen ska vi ha i 20 år!

Allan Dickner är Packaging Manager på IKEA och han kommer att berätta om koncernens hållbarhetsarbete och tankar inför framtiden. 
Har bioplasterna någon plats hos dem?


Standarder som främjar marknaden för biobaserade material

Maria Gustafsson, Projektchef, SIS – Swedish Standards Institute

Standardisering - vilken påverkan har en standard? Vad det betyder att Kommissionen beställt en standard?
Horisontella standarderna för biobaserade produkter
Bioplast-standarden (som bygger på de horisontella standarderna)


Ingeo Biopolymers (PLA), polymers that fit in a true, biobased, circular economy

Erwin Vink, Sustainability Manager, NatureWorks

- Sustainable Feedstock production to decouple economy from fossil resources
- New properties leading to new design options
- Where and How Ingeo fits in a true biobased circular economy in balance with the environment
- Where Ingeo can help reducing leakage of plastics into the environment
- In which recycling and end-of-life options do they fit with a co-benefit


Film med bioplastbarriär – 
en lösning för livsmedelsindustrin


Esbjörn Olofsson, COO/vice vd på Opea Solutions, berättar om möjligheterna för film med biobarriär för livsmedelsindustrin.


Så jobbar Nolato Medical med bioplaster idag –
hur ser man på framtiden?


Hur ser Nolato Medical, ledande tillverkare av förpackningar till läkemedelsindustrin, på bioplasterna? 

Glenn Svedberg, VD, berättar om hur man ser på möjligheterna.


DuraSense en biokomposit från Stora Enso

Johan Hoff, Sales Manager inom biokompositer på Stora Enso presenterar ett nytt biomaterial


Så har bioplastmarknaden utvecklats det senaste året

Hasso von Pogrell, vd för organisationen European Bioplastics, presenterar vad som hänt det senaste året (videoinspelning)Anmäler du flera personer samtidigt - skriv in namnen under övrigt...

 

Välkomna att delta kostnadsfritt. 
Vi bjuder på lunchen så klart m.m - (specialkost skrivs in under övrigt )

 

Datum/tid: 14 mars, kl. 10.30
Plats: Gothia Towers Hotel, sal J2, Mässans Gata 24, 412 51 Göteborg
 

 

 

Här anmäler du dig

Bokningen är full 


OBS! Alla rader med * måste fyllas i.
*Antal


*Kontaktpersson

* Företagsnamn

* Adress

* Postnummer

* Ort

* Land

* Telefon

Mobil

* E-post

* Upprepa epost

Övrigt


Bokningen är stängd